ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان

ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان n-butyltriethoxysilane یک آلکیل آلکوکسی سیلان است. ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان  در دمای محیط مایع و به بی رنگ یا کاهی است. ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان  در آب حل نمی شود. ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان  نسبت به ان-بوتیل تری متوکسی سیلان با آب آهسته تر واکنش می دهد.

کاربرد ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان 

ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان  می تواند برای پودرهای غیر آلی یا مواد پرکننده اصلاح سطح آبگریز ایجاد کند.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر