ان-اتیل-ان-(تری اتوکسی سیلیل متیل)اتان آمین

ان-اتیل-ان-(تری اتوکسی سیلیل متیل)اتان آمین  n-ethyl-n-(triethoxysilylmethyl)ethanamine یا دی اتیل آمینومتیل تری اتوکسی سیلان یا (تری اتوکسی سیلیل متیل)دی اتیل آمین یک آلفا سیلان است. نزدیکی اتم سیلیکون به اتم نیتروژن می تواند واکنش هیدرولیز را در مقایسه با آمینوپروپیل سیلان افزایش دهد.

ان-اتیل-ان- ( تری اتوکسی سیلیل متیل ) اتان آمین در اکثر حلال های آلی مانند الکل، استون، تولوئن، استیک اتر و همچنین در آب محلول است.

کاربردهای ان-اتیل-ان-(تری اتوکسی سیلیل متیل)اتان آمین

ان-اتیل-ان- (تری اتوکسی سیلیل متیل ) اتان آمین را می توان به عنوان عامل اتصال عرضی برای سیلیکون رابر RTV استفاده نمود. همچنین از ان-اتیل-ان- ( تری اتوکسی سیلیل متیل ) اتان آمین  به عنوان عامل استحکام دهنده رزین های مصنوعی کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر