ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین

ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین N-(3-trimethoxysilylpropyl)cyclohexanamine یک ارگانوسیلان دوعاملی است که دو گروه آمینی فعال و متوکسی قابل هیدرولیز دارد. ماهیت دوگانه ی ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین موجب می شود ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین بتواند هم با مواد غیرآلی و هم با پلیمرهای آلی اتصال شیمیایی داشته باشد. بنابراین ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین می تواند به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی و اصلاح کننده سطح استفاده شود.

ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین با نام [3-( متیل دی متوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمینو سیکلوهگزان [3-(Methyldimethoxysilyl(propyl]aminocyclohexane نیز شناخته می شود.

کاربرد ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین

  • ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین به عنوان بهبود دهنده ی چسبها ، مهروموم ها و پوشش ها استفاده می شود.
  • ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین می تواند به عنوان اصلاح کننده سطوح استفاده شود.
  • ان-[3-[دی متوکسی ( متیل ) سیلیل ] پروپیل ] سیکلوهگزان آمین در ستنز سیلیکون آمین های مایع استفاده می شود

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر