اتیل تری استوکسی سیلان

اتیل تری استوکسی سیلان ethyltriacetoxysilane یک مایع بی رنگ یا تقریبا زرد است. اتیل تری استوکسی سیلان یک استو سیلان است که از آلکانوسلان ها فعال تر است. اتیل تری استوکسی سیلان بوی تند استیک اسید (سرکه) را دارد. اتیل تری استوکسی سیلان در حضور رطوبت هیدرولیز می شود و سیلانول تولید می کند که می تواند با خودش واکنش دهد و سیل اکسان تشکیل دهد یا به ماده معدنی متصل شود.

کاربرد اتیل تری استوکسی سیلان

اتیل تری استوکسی سیلان برای تولید سیلیکون سیلانات های RTV-1 به صورت مخلوط یک ترکیب استفاده می شود. زمانی که ترکیب اتیل تری استوکسی سیلان در معرض رطوبت قرار می گیرد، گروه های استوکسی هیدرولیز می شوند و با دیگر گروه های استوکسی واکنش داده و اتصالات عرضی به سرعت شکل می گیرند. تشکیل استیک اسید یکی از محصولات جانبی این واکنش است.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر