آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان

آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان Anilino-methyl-triethoxysilane  یک یک آلفا سیلان جدید است. نزدیکی اتم نیتروژن به اتم سیلیکون باعث می شود سرعت هیدرولیز در آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان را نسبت به آنیلینو-پروپیل سیلان ها بیشتر باشد.

آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان در اکثر حلالها مانند الکل، استون، الدئید، استر و هیدروکربن حل می شود. همچنین آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان در آب هیدرولیز می شود.

آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان با نام های (ان-فنیل آمینو)متیل تری اتوکسی سیلان (N-Phenylamino)methyltrietoxysilane و ان-(تری اتوکسی سیلان متیل) آنیلین N-(Triethoxysilylmethyl)aniline نیز شناخته می شود.

کاربرد آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان

  • آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان در تولید پلیمرهای اصلاح شده با سیلیل که به عنوان اتصال دهنده در چسبها کاربرد دارند، استفاده می شود. آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان همچنین می تواند به عنوان اتصال دهنده عرضی، بهبود دهنده ی چسبندگی در چسبها و پوششها استفاده شود.
  • آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان به عنوان اصلاح کننده ی سطح برای فیلرها و پیگمنت ها کاربرد دارد.    

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر