آلومینای فعال شده با پتاسیم پرمنگنات

آلومینای فعال شده با پتاسیم پرمنگنات یا Activated Alumina With Potassium Permanganate یک آلومینای فعال شده توپی شکل با سطح بنفش رنگ است. این نوع از آلومینای فعال شده با حامل های خاصی از آلومینای فعال منطبق می شود، پس از تراکم محلول در دمای بالا و دیگر فرایندهای تولید، ظرفیت جذب بیش از دوبرابر محصولات مشابه خواهد بود. آلومینای فهال شده با پتاسیم پرمنگنات دارای طول عمر بالا و مقاومت به شکست بالا است.

کاربرد:

آلومینای فعال شده با پتاسیم پرمنگنات به دلیل داشتن قابلیت اکسیداسیون بالا، می تواند گازهای مضر موجود در هوا را تجزیه نموده و هوا را تصویه کند. آلومینای فعال شده با پتاسیم پرمنگنات در زمینه حذف گازهای مضر مانند اتیلن، هیدروژن سولفید، کلرین، فرم آلدئید، نیتریک اکسید و غیره، بازده بالایی دارد.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر