تجهیزات کارکرده

شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان در زمینه فروش، نصب و راه اندازی، آموزش، ارائه خدمات فنی و مهندسی، سرویس های دوره ای و خدمات پس از فروش در زمینه جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی نظیر تجهیزات آنالیز دستگاهی، الکتروشیمی، ابزار دقیق و آموزشگاه عمومی، در راستای توسعه فعالیت های خود و بمنظور برآورده کردن نیازهای موسسات آموزشی، آزمایشگاه ها و شرکت های محترم، فروش محصولات اسپکتروفتومتر کارکرده ( فروش محصولات اسپکتروفتومتر دست دوم ) ، فروش محصولات آنالیز اشعه ایکس کارکرده ( فروش محصولات آنالیز اشعه ایکس دست دوم ) ، فروش میکروسکوپ الکترونی کارکرده ( فروش میکروسکوپ الکترونی دست دوم ) و همچنین فروش محصولات کروماتوگرافی کارکرده ( فروش محصولات کروماتوگرافی دست دوم ) را در حوزه فعالیت ها و خدمات خود قرار داده است.

از جمله تجهیزات کارکرده آزمایشگاهی قابل ارائه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فروش محصولات اسپکتروفتومتر کارکرده

 • فروش اسپکتروفتومتر FT-IR کارکرده
 • فروش اسپکتروفتومتر UV-Visible دست دوم
 • فروش طیف سنجی NMR کارکرده
 • فروش اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS کارکرده
 • فروش اسپکتروفتومتر فلورسانس اتمی AFS دست دوم
 • فروش اسپکتروسکوپی رامان Raman کارکرده
 • فروش اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP دست دوم

فروش محصولات آنالیز اشعه ایکس کارکرده

 • فروش آنالیز پراش اشعه ایکس XRD کارکرده
 • فروش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF دست دوم

فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی کارکرده

 • فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM کارکرده
 • فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM دست دوم
 • فروش میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM کارکرده

فروش محصولات کروماتوگرافی کارکرده

 • فروش کروماتوگرافی گازی GC کارکرده
 • فروش کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS دست دوم
 • فروش کروماتوگرافی مایع LC کارکرده
 • فروش کروماتوگرافی مایع جرمی LC-MS کارکرده
 • فروش کروماتوگرافی مایع جرمی متوالی LC-MS-MS دست دوم
 • فروش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC کارکرده

 تجهیزات کارکرده,تجهیزات آنالیز دستگاهی کارکرده, تجهیزات آنالیز دستگاهی دست دوم, تجهیزات آنالیز دستگاهی دست دو, تجهیزات آنالیز دستگاهی استوک, تجهیزات آنالیز دستگاهی ریفربیش, تجهیزات آنالیز دستگاهی refurbish, تجهیزات آزمایشگاهی کارکرده, تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم, تجهیزات آزمایشگاهی دست دو, تجهیزات آزمایشگاهی استوک, تجهیزات آزمایشگاهی ریفربیش, تجهیزات آزمایشگاهی refurbish, اسپکتروفتومتر کارکرده, اسپکتروفتومتر دست دوم, اسپکتروفتومتر دست دو, اسپکتروفتومتر ریفربیش, اسپکتروفتومتر استوک, اسپکتروفتومتر refurbish, آنالیز اشعه ایکس کارکرده, آنالیز اشعه ایکس دست دوم, آنالیز اشعه ایکس دست دو, آنالیز اشعه ایکس ریفربیش, آنالیز اشعه ایکس استوک, آنالیز اشعه ایکس refurbish, میکروسکوپ الکترونی کارکرده, یکروسکوپ الکترونی دست دوم, یکروسکوپ الکترونی دست دو, یکروسکوپ الکترونی ریفربیش, یکروسکوپ الکترونی استوک, یکروسکوپ الکترونی   refurbish, کروماتوگراف کارکرده, کروماتوگراف  دست دوم, کروماتوگراف  دست دو, کروماتوگراف ریفربیش, کروماتوگراف استوک, کروماتوگراف refurbish, اسپکتروفتومتر used, آنالیز اشعه ایکس used, 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر