کاتالیست

کاتالیست                

پلاتین و آلیاژهای پلاتین-روتینیوم ، اغلب کاتالیست های موثر برای واکنش های اکسید و احیا می باشند. حتی زمانی که در پودر کربن نیز دیسپرز می شوند سطح فعال الکتروشیمیایی را افزایش می دهند و یک کاتالیست ایده آل را برای اکثر فرایند های الکتروشیمیایی فراهم می کنند.

پیل های سوختی بوسیله اکسید اتم های هیدروژن به پروتون ها و الکترون ها بروی الکترود آند و احیای اتم های اکسیژن با پروتون ها بر روی الکترود کاتد جریان را تولید می کنند. به طور کلی، در یک پیل سوختی پلیمری (PEMFC)، پلاتین به عنوان کاتالیست استفاده می شود. یک پیل سوختی اتانول مستقیم (DMFC) نیازمند افزودن روتینیوم به کاتالیست می باشد. برای تسریع واکنش های اکسید و احیا از کاتالیست روتینیوم استفاده می شود.

 

انواع کاتالیست ها 

  1. کاتالیست های بر پایه پلاتین
  2. کاتالیست های بر پایه پلاتین-روتینیوم
  3. پودرهای ولکان/ کربن بلک

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر