پتانسیواستات گالوانواستات

محصولات پتانسیواستات - گالوانواسـتات ( Galvanostat - Potentiostat ) کاربـرد زیـادی بـرای انجـام تسـت های متـداول الکتروشـیمیایی همچون کرنو پتانسیومتری (شارژ-دشـارژ)، کرنو آمپرومتـری و ولتامتـری چرخه ای و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیابی روی انوع باتـری هـا، پیل های سوختی، ابرخازن ها، سلول خورشیدی و تست خوردگی دارنـد. بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه هـا اطلاعاتـی دربـاره مـوارد زیـر بدسـت مـی آید:  

  • کیفیت و کارایی
  • طول عمر باتری
  • کمک به انتخاب بهترین مواد در ساختار باتری ( الکترود و الکترولیت )

 آنچه باعث تمایز دستگاه های پتانسیواستات می شود ، ارائه روش ها و کاربرد های جدید و خاص برای تست و مطالعه روی انواع باتری ها است.

یک دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات در حالت و مود پتانسیواستات ، بطور بسیار دقیق پتانسیل الکترود کانتر را در مقابل الکترود کار و الکترود رفرنس اندازه گیری می کند. در حالت و مود گالوانواستات ، میزان جریان الکتریکی جاری شده بین الکترود کار و الکترود کانتر بصورت بسیار دقیق کنترل می شود. اختلاف پتانسیل بین الکترود رفرنس و کار و میزان جریان عبور یافته بین الکترود کانتر و الکترود کار دائما نمایش داده شده و رصد می شود. با استفاده از دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات مقادیر بعضی پارامترها توسط کاربر تعیین می شود، مانند پتانسیل اعمال شده و یا جریان و دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات در هر زمانی در طول انجام تست این مقادیر را به طور دقیق تعیین و رصد می کند. دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات دارای یک کنترل آمپلی فایر هست که در دیاگرام با نام CA مشخص شده و میزان جریان عبوری از درون سل را تنظیم می کند. میزان جریان عبور یافته از سل توسط یک اندازه گیرنده جریان بطور دقیق و با دقت بالایی تعیین می شود،LowCF  برای جریان های پایین و HighCR برای جریان های بالا.

همواره پتانسیل بین الکترود رفرنس (RE) و الکترود سنس (S) به وسیله آمپلی فایر دیفرانسیلی Diffamp اندازه گیری می شود. با توجه به مود دستگاه که پتانسیواستات باشد و یا گالوانواستات، دستگاه تغییرات مورد نیاز را به طور اتوماتیک تنظیم می کند و تغییر می دهد. همواره پتانسیل بین الکترود رفرنس و سنس اندازه گیری می شود و جریان همیشه بین الکترود کار و کانتر اندازه گیری می شود.

شرکت مهرگان پرتوشار ارائه دهنده انواع محصولات پتانسیواستات - گالوانواسـتات از بهترین برندهای جهان نظیر IPS ، WonATech ، Hokuto Denko ، CorrTest و سایر برندهای معتبر دنیا با خدمات پس از فروش می باشد.

همچنین شرکت مهرگان پرتوشار  با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان مجرب و با تجربه در زمینه تعمیرات  محصولات پتانسیواستات - گالوانواسـتات فعالیت دارد. یکی دیگر از فعالیت های شرکت مهرگان پرتوشار برگزاری دوره های تخصصی در زمینه آموزش کار با انواع محصولات پتانسیواستات - گالوانواسـتاتتوسط اساتید برجسته می باشد. 

123مجموع 54 محصول
123مجموع 54 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
2 / 10
از 1 کاربر