میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی Field Emission Scanning Electron Microscope رایج ترین میکروسکوپ الکترونی است . در میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی FESEM تفنگ الکترونی با بمباران کردن سطح نمونه، ساختار تشکیل دهنده نمونه را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. میکروسکوپ الکترونی FESEM بدلیل دارا بودن تفنگ الکترونی و برخورد پرتو الکترونی به نمونه ، از قدرت تفکیک بالاتری نسبت به میکروسکوپ نوری برای بزرگنمایی تصاویر برخوردار بوده و تصاویر را با عمق میدان بسیار بزرگ تری نشان می دهد.

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM نوعی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM است که دارای تفنگ الکترونی انتشار میدانی می باشد. تفنگ الکترونی نشر میدانی Field Emission به انرژی حرارتی برای غلبه بر پتانسیل سطحی نیازی ندارد و با اعمال میدان الکتریکی بسیار بالا به سطح نمونه ، الکترون ها را از سطح جدا می کند. میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی FESEM تصاویری واضح تر با رزولوشن بالاتر را فراهم می کند. میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی Field Emission نسبت به میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM رزولوشن بهتری را در ولتاژهای پایین تر ارائه می دهد. میکروسکوپ الکترونی FESEM برای تصویربرداری نانو ذرات مناسب می باشد. امروزه محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM تولید شده در شرکت های معتبر تولید محصولات High-Tech در دنیا نظیر Jeol و TESCAN سهم بزرگی از بازار این محصولات را به خود اختصاص داده است و با ویژگی های برتر خود در بسیاری از دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و مراکز صنعتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

 فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM از برترین برندهای دنیا توسط شرکت پرتوشار انجام می شود.

میکروسکوپ الکترونی FESEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM, میکروسکوپ الکترونی FE-SEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی FESEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی FE-SEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM, فروش میکروسکوپ الکترونی FESEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM, فروش میکروسکوپ الکترونی FE-SEM, فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM, فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی FESEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی FE-SEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM, فروش FESEM, فروش FE-SEM, میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, محصولات میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, فروش میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, فروش میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, فروش محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM, فروش محصولات میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM,

12مجموع 21 محصول
12مجموع 21 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر