اندازه گیری سطح ویژه BET

اندازه‌ گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست‌ها ، نانو جاذب‌ها ، ترکیبات و افزودنی‌ها ، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانو ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی ، نانو لوله‌ها ، نانو الیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌ های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، اندازه‌ گیری سطح ویژه BET با استفاده از تئوری Brunauer-Emmett-Teller که مبتنی بر جذب می‌باشد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در روش اندازه‌ گیری مساحت سطح ویژه BET یک لایه کامل از مولکول ‌های ماده جذب شونده روی سطح بوجود می‌آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال می‌کند را محاسبه نمود و براساس میزان ماده جذب شده، مساحت سطح کل نمونه را اندازه‌گیری کرد. با استفاده از روش اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنجی می توان سطح موثر ، جذب فیزیکی ، جذب شیمیایی و جذب سطحی را تعیین نمود.

محصولات اندازه‌ گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنجی بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع (۷۷ درجه کلوین) کار می‌کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب ماده اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم می‌شود. نمودار BET که نمودارجذب و واجذ هم دما ( Adsorption/Desorption Isotherm ) نیز نامیده می‌شود یک نمودار خطی است که میزان سطح موثر ماده از آن استخراج می‌شود.

اندازه گیری سطح ویژه ، اندازه‌ گیری سطح ویژه BET ، اندازه گیری تخلخل ، محصولات اندازه گیری سطح ویژه ، محصولات اندازه‌ گیری سطح ویژه BET ، محصولات اندازه گیری تخلخل ، فروش اندازه گیری سطح ویژه ، فروش اندازه‌ گیری سطح ویژه BET ، فروش اندازه گیری تخلخل ، Brunauer–Emmett–Teller

12مجموع 22 محصول
12مجموع 22 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 2 کاربر