الکترود

الکترود

تمامی الکترودها برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند LSV،CV و DPV  استفاده می شوند و به سه دسته تقسیم می شوند الکترود کار، الکترود مرجع ( الکترود رفرنس ) و الکترود کمکی ( کانتر ).

انواع الکترود کار

نام الکترود کار

ویژگی

الکترود کربن شیشه ای

Glassy Carbon

Conventional electrode

Wide over-potentials for oxygen and hydrogen evolution

Chemically stable

الکترود طلا

GOLD

Conventional electrode

No hydrogen adsorption wave

Used for thiols detection

الکترود پلاتین

Platinum

Conventional electrode

 Generate hydrogen adsorption wave

 Used for H2O2 and oxidant detection

الکترود نقره

Silver

For cyanide and sulfide detection

الکترود نیکل

Nickel

Detection of amino acids and carbohydrates, with the chemical modified surface

الکترود گرافیت پیرولیتیک

Pyrolytic Graphite

Orientated graphite electrode

Edge or Basal, for the direction of the electrode exposure surface

PFCE and PG has similar characteristics

الکترود خمیر کربن

Carbon Paste

Mixed with chemical compound, to make modified electrodes

الکترود کربن متخلخل

Porous Carbon

For Bulk electrolysis cell

 Pore size: 20 PPI

الکترود GAUZE

Used in bulk electrolysis analysis

دیگر الکترودها

 Palladium electrode: Used to study the process of adsorption and desorption of hydrogen

Iron and Copper electrode: Used for corrosion research 

انواع مختلف الکترودهای مرجع و لوازم جانبی آن: 

 الکترودهای مرجع ( الکترود رفرنس) به طور گسترده برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی (CV، LSV، DPV و ...) و دستگاه های الکتروشیمیایی (آشکارسازهای الکتروشیمیایی برای HPLC ، بیو سنسورهای الکتروشیمیایی و غیره) به کار برده می شوند. انواع مختلف الکترودهای مرجع مانند آبی، غیر آبی و کالومل می باشد. همچنین انواع سفارشی آن نیز در دسترس می باشد.

  1. الکترودهای مرجع

  2. الکترودهای مرجع آبی ( نوع Ag/AgCl)
  3. الکترودهای مرجع غیرآبی( نوع Ag/Ag+)
  4. الکترودهای مرجع نوع Hg
  5. جوهر Ag/AgCl  برای الکترود مرجع
  6. کیت الکترود هیدروژن برگشت پذیر(RHEK)
  7. نگهدارنده نمونه (Sample Holder)
  8. نگهدارنده شیشه ای Preservative Vial

الکترود کمکی

در یک سیستم پتانسیواستات سه الکترودی، جریان زمانی که پتانسیل مابین الکترود کار و الکترود کمکی انتقال پیدا می کند اندازه گیری می شود. عبور جریان از طریق مدار الکتریکی که نیازمند واکنش انتقال الکترون بین الکترود کار و الکترود کمکی می باشد. عامل اصلی الکترود کمکی است که موقعیت واکنش انتقال الکترون ثانویه را فراهم می کند. این موقعیت باید به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند حمایت کافی از تولید جریان برای الکترود کار را دارا باشد. برای مثال، سطح ویژه الکترود پلاتین  cm 5 را به عنوان یک الکترود استفاده کنید، همانند آزمایش های ولتامتری چرخه ای حالت ثابت است. بنابراین، برای تولید جریان بالا همانند الکترولیز بالک، الکترود کمکی به منطقه بزرگتری نیازمند است. همانند کاتالوگ No.012961 که طول پلاتین  cm 23 است. این الکترود برای اندازه گیری استفاده می شود، همانند دیسک حلقه ای چرخان. شکل سل همچنین یک مسئله مهمی است. برای الکترولیز، برای جلوگیری از آلودگی محصول از الکترود کمکی استفاده می شود که به طور جداگانه تنظیم می شود. برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری چرخه ای، به دلیل زمان اندازه گیری کوتاه، می توان از اثرات آلودگی توسط الکترولیز چشم پوشی کرد. بنابراین جداسازی الکترود کمکی ضروری نیست.  در برخی موارد، جداسازی الکترود کمکی در یک محفظه، منجر به افزایش مقاومت بین الکترود کمکی و مرجع بر اثر فریت (شیشه زینتر شده) می شود. بنابراین در حالت الکترولیز بالک، به دلیل زمان اندازه گیری طولانی، جدایی الکترود کار و کمکی برای جلوگیری از انتقال الکترون بین دو الکترود با استفاده از یک محفظه لازم است.

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر