اسپکتروفتومتر FTIR

اسپکتروفتومتر Fourier Transform Infrared Spectrophotometer ) FTIR )  از تجهیزات آزمایشگاهی برای دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده جامد، مایع یا گاز است. محصولات اسپکترومتر Fourier Transform Infrared Spectrometer ) FTIR ) قادر است همزمان داده های تفکیک پذیر طیف نور را از یک طیف وسیع نور جدا نموده و تجمیع نماید. همین نکته برتری اساسی محصولات اسپکتروسکوپی Fourier Transform Infrared Spectroscopy ) FTIR ) در مقایسه با دستگاه های سنتی IR با روش افتراقی نور است که شدت نور را در یک باریکه طیف اندازه گیری می نماید.

در آنالیز طیف سنجی مادون قرمز FTIR طیفی به دست می‌آید که نشان دهنده ارتعاشات مولکولی است. برای مشخصه یابی و یا تشخیص مواد آلی همچون پلیمرها، لوبریکانت‌ها، عوامل تمیز کننده و چسبنده از محصولات اسپکتروفتومتر FT-IR استفاده می‌شود. تنها تعداد محدودی از عناصر غیرآلی را می‌توان به روش اسپکترومتر FT-IR آنالیز کرد. در مورد نیم رساناها نیز می توان از دستگاه طیف سنج مادون قرمز FT-IR جهت اندازه گیری کمّی پیوندهای هیدروژن در فیلم های سیلیکونی و اندازه گیری درصد اکسیژن های بینابینی در سیلیکون توده ای بهره برد.

شرکت پرتوشار ارائه دهنده انواع محصولات اسپکتروفتومتر FT-IR از بهترین برندهای جهان نظیر Interspectrum ، Agilent، Bruker ، PerkinElmer و سایر برندهای معتبر دنیا با خدمات پس از فروش می باشد.

فروش ، انجام تعمیرات تخصصی و سرویس دهی محصولات طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FT-IR توسط تیم متخصص شرکت پرتوشار که دوره های تخصصی تعمیرات و سرویس دهی را به طور کامل گذرانده انجام می شود.  

شرح خدمات قابل ارائه به صورت زیر می باشد:

  • نصب و راه اندازی اسپکتروفتومتر FT-IR
  • سرویس دهی و تعمیرات تخصصی محصولات اسپکترومتر FTIR و انجام بازرسی های دوره ای دستگاه
  • کالیبراسیون و آموزش کاربری محصولات اسپکتروسکوپی FT-IR برای دارندگان دستگاه، دانشجویان و اساتید و ...
  • تامین قطعات یدکی و تجهیزات نمونه سازی طیف سنج مادون قرمز FT-IR همچون لامپ اسپکتروفتومتر چون لامپ هالوژنی و UV، آشکارساز و BEAM SPILITER  و ...
  • امکان ارسال اسپکتروفتومتر FTIR جهت تعمیرات اساسی و یا تعویض قطعات آسیب دیده به کشور سازنده و بازگشت دستگاه در مدت زمان کوتاه

اسپکتروسکوپی FTIR ، اسپکتروسکوپی FT-IR ، طیف سنج مادون قرمز ، اسپکتروفتومتر FTIR ، اسپکتروفتومتر FT-IR ، اسپکترومتر FTIR ، اسپکترومتر FT-IR ، اسپکتروفتومتر مادون قرمز ، Fourier Transform Infrared Spectroscopy ، محصولات اسپکتروسکوپی FTIR ، محصولات اسپکتروسکوپی FT-IR ، محصولات طیف سنج مادون قرمز ، محصولات اسپکتروفتومتر مادون قرمز ، محصولات اسپکتروفتومتر FTIR ، محصولات اسپکتروفتومتر FT-IR ، محصولات اسپکترومتر FTIR ، محصولات اسپکترومتر FT-IR ، محصولات Fourier Transform Infrared Spectroscopy ، فروش اسپکتروسکوپی FTIR ، فروش اسپکتروسکوپی FT-IR ، فروش طیف سنج مادون قرمز ، فروش اسپکتروفتومتر مادون قرمز ، فروش اسپکتروفتومتر FTIR ، فروش اسپکتروفتومتر FT-IR ، فروش اسپکترومتر FTIR ، فروش اسپکترومتر FT-IR ، فروش Fourier Transform Infrared Spectroscopy ، دستگاه اسپکتروسکوپی FTIR ، دستگاه اسپکتروسکوپی FT-IR ، دستگاه طیف سنج مادون قرمز

123مجموع 47 محصول
123مجموع 47 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر