اسپکتروسکوپی

      محصولات اسپکتروفتومتر یا به عبارت دیگر محصولات اسپکتروسکوپی ( Spectroscopy ) از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی هستند که از برهمکنش بین نور و ماده برای آنالیز و تعیین خصوصیات مختلف مواد استفاده می شوند. دستگاه های طیف سنجی از جمله تجهیزاتی می باشد که در هر آزمایشگاه پژوهشی و صنعتی به منظور شناسایی و تشخیص ترکیبات آلی و دارویی کاربرد دارد. نوع منبع مورد استفاده در دستگاه اسپکترومتر ، دقت ، صحت ، تکرار پذیری ، حد تشخیص و نوع آشکارساز در انتخاب یک دستگاه طیف سنجی اهمیت دارد.

شرکت مهرگان پرتوشار با سابقه درخشان در زمینه فروش جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های طیف سنجی نظیر محصولات اسپکتروفتومتر FT-IR ، محصولات اسپکترومتر UV-Visible ، محصولات طیف سنجی NMR ، محصولات اسپکتروفتومتر فلوئورسانس اتمی AFS ، محصولات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS و محصولات اسپکتروسکوپی رامان Raman از برندهای معتبر دنیا نظیر Agilent ، Bruker ، Renishaw  Interspectrum ،Tosoh و Ewai آماده ارائه بالاترین خدمات فنی و مهندسی می باشد. 

همچنین شرکت مهرگان پرتوشار با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان مجرب و با تجربه در زمینه تعمیرات محصولات اسپکتروسکوپی فعالیت دارد. یکی دیگر از فعالیت های شرکت مهرگان پرتوشار برگزاری دوره های تخصصی در زمینه آموزش کار با انواع دستگاه های طیف سنجی توسط اساتید برجسته می باشد. 

طیف سنجی ، اسپکتروسکوپی ، Spectroscopy ، دستگاه طیف سنجی ، دستگاه اسپکتروسکوپی ، دستگاه Spectroscopy ، محصولات طیف سنجی ، محصولات اسپکتروسکوپی ، محصولات Spectroscopy ، فروش طیف سنج ،فروش اسپکتروسکوپی ، فروش Spectroscopy ، اسپکتروسکوپی FT-IR ، اسپکتروفتومتر UV-Visible ، طیف سنجی NMR ، اسپکتروسکوپی فلوئورسانس اتمی AFS ، اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS ، اسپکتروسکوپی رامان Raman ، محصولات اسپکتروسکوپی FT-IR ، محصولات اسپکتروفتومتر UV-Visible ، محصولات طیف سنجی NMR ، محصولات اسپکتروسکوپی فلوئورسانس اتمی AFS ، محصولات اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS ، محصولات اسپکتروسکوپی رامان Raman ، فرش اسپکتروسکوپی FT-IR ، فروش اسپکتروفتومتر UV-Visible ، فروش طیف سنجی NMR ، فروش اسپکتروسکوپی فلوئورسانی اتمی AFS ، فروش اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS ، فروش اسپکتروسکوپی رامان Rama

1234567مجموع 128 محصول
1234567مجموع 128 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر