ارزیابی آنالیز حرارتی

دستگاه ارزیابی ترموالکتریک آنالیز حرارتی ، عبارتست از اندازه گیری تغییری که در ویژگی های فیزیکی ماده پدید می آید، وقتی که دما با برنامه ویژه ای تغییر کند. منظور از ویژگی های فیزیکی، کمیت هایی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت حرارتی ، هدایت الکتریکی و مانند آن است که با افزایش دمای نمونه تغییر می کنند. در این مجموعه تجهیزات، تجهیزاتی که امکان سنجش ضریب Seebeck، مقاومت الکتریکی، ماژول های ترمو الکتریک، ثابت دمایی، ضریب نفوذ گرمایی و رسانندگی گرمایی را برای ارزیابی کیفیت یک ماده مستقل را فراهم می کند و برای اندازه گیری کارایی تولید و بازدهی انرژی در هنگام مدولاسیون ضروری هستند، ارائه شده است.
1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر