آون آزمایشگاهی معمولی بالای 120 لیتر

   آون  آزمایشگاهی با ظرفیت بالای 120 لیتر  یک آون  تقریبا صنعتی آزمایشگاهی با کارکردی صنعتی می باشند. آون های آزمایشگاهی معمولی که بدون یک سیستم دمش هوایی توسط فن این دمای یکنواخت را در این حجم بزرگ فراهم می کنند، نیازمند یک طراحی مهندسی پیشرفته می باشند.

شرکت پرتوشار آماده اراه آون آزمایشگاهی  از شرکتهای معتبر memmert  ، Jeiotech و ETUV با بالاترین خدمات فنی و مهندسی می باشد.

فروش آون آزمایشگاهی بالای 120 لیتر ، فروش آون آزمایشگاهی Jeiotech بالای 120 لیتر ، فروش آون آزمایشگاهی memmert بالای 120 لیتر ، ، فروش آون آزمایشگاهی ETUV بالای 120 لیتر ، ، محصولات آون آزمایشگاهی بالای 120 لیتر ، ، محصولات آون آزمایشگاهی Jeiotech بالای 120 لیتر ، محصولات آون آزمایشگاهی memmert بالای 120 لیتر ، ، محصولات آون آزمایشگاهی ETUV بالای 120 لیتر

 

1مجموع 14 محصول
 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN260
  حجم: 256 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN750
  حجم: 749 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN450
  حجم: 449 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF160TS
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF260TS
  حجم: 256 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF450TS
  حجم: 449 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF750TS
  حجم: 749 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN160
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: ON-21E
  حجم: 150 لیتر
  بیشترین دما: 220 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون پارافین

  آون پارافین

  مدل: UN160pa
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 80 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN750plus
  حجم: 749 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN450plus
  حجم: 449 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN260plus
  حجم: 256 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UN160plus
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

1مجموع 14 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر