آنالیز گرما مکانیکی TMA

آنالیز گرما مکانیکی  Thermo Mechanical Analysis

آنالیز گرما مکانیکی ( TMA ) روش ( ThermoMechanical Analysis ) يكي از روش‌هاي آناليز حرارتي است كه در مقايسه با روش‌هاي ديگر، كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ساده‌ترين تعريف روش TMA عبارت است از: روشي گرمايي كه در آن، خاصيت مكانيكي ناشي از در معرض حرارت قرار گرفتن جسم، بررسي مي‌شود . از اين روش براي بررسي ضریب نفوذ و انبساط مواد نيز استفاده مي‌شود. يكي از متداول‌ترين موارد استفاده از روش TMA ، بررسي تغييرات ابعادي فيلم‌هاي نازك و پوشش‌هاي مواد است. روش TMA را مي‌توان معياري براي اندازه‌گيري ابعاد نمونه (طول يا حجم) نسبت به دما در شرايط اعمال تنش ثابت مكانيكي معرفي كرد.
1مجموع 9 محصول
1مجموع 9 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر