آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی DMA

آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی  ( Dynamic Mechanical Thermal  Analysis ( DMA  یکی از تکنیک های حرارتی می باشد. که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده می شود. آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی ( Dynamic Mechanical Thermal  Analysis ( DMA را به سادگی می توان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر روی یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه  آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی قرار گرفته و فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش سینوسی وارد می کند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری می شود. نتایج معمولا به صورت نمودارهای G' ،G« و Tan Delta به عنوان تابعی از دما ارائه می شود. DMA مناطق انتقال در پلاستیک ها، از قبیل دمای انتقال شیشه ای را شناسایی می کند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصولات آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی DMA استفاده می شود. این تکنیک نسبت به روشهای دیگر بسیار حساستر است و می تواند مناطق انتقال کوچک که تشخیص آنها با DSC امکان پذیر نیست را تشخیص دهد. آزمون DMA امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتلافی ماده را فراهم می کند. از این روش میتوان خواصی مانند میل به جاری شدن (گرانروی) و سفتی (مدول) را به ترتیب از تاخیر فاز و بازگشت نمونه محاسبه کرد. این خواص اغلب به صورت قابلیت اتلاف انرژی به شکل گرما (میرایش) و قابلیت بازگشت از تغییر شکل (خاصیت کشسانی) تعریف کرد.
1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 6 کاربر