آنالیز حرارتی

آناليز حرارتی Thermal Analysis روشي براي بدست آوردن اطلاعات كيفي و كمّي در مورد تأثير حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله تركيبات شيميايي، پليمرها ( لاستيك، پلاستيك و كامپوزيت )، سراميك ‏ها، آلياژها، مواد معدني، غذا و دارو است. محصولات آناليز حرارتی TA ، گروهي از محصولات تجزيه و تحليل حرارتي هستند كه خواص فيزيكي يك ماده و يا محصولات واكنشی آن به عنوان تابعي از دما در شرايطي كه ماده تحت يك برنامه دمايي كنترل شده قرار دارد، توسط آن ها اندازه‏ گيري مي‏ شود و عبارتند از:
  • گرماسنجي روبشی تفاضلي Differential scanning calorimetery ) DSC )
  • گرما وزن‏ سنجي Thermogravimetric Analysis ) TGA ) 
  • تجزيه گرما مكانيكي Thermomechanical Analysis ) TMA ) 
  • تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي  Dynamic Mechanical Thermal ) DMA Analysis )
محصولات آنالیز حرارتی TA تغيير برخي از خواص مواد را ضمن اعمال يك برنامه دمايی مشخص بررسی مي‏ كند. خواصی كه از طريق روش‏ های گرمايی اندازه‏ گيری می‏ شود، عبارتنداز: تغييرات ساختار شامل انتقال شيشه‏ اي، پديده ذوب، جوش، تصعيد، انتقالات فاز جامد، خواص مكانيكی شامل انبساط و انقباض و مدول ثابت‏ هاي گرمايي شامل CP و نقاط ذوب، فعاليت ‏های شيميايی شامل واكنش‏ هاي جامد- جامد-گاز، بي‏ آب شدن و پخت، پايداری حرارتی مواد در اتمسفرهای مختلف گازی و واكنش‏ های تجزيه گرمايی .

شرکت پرتوشار با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان مجرب و با تجربه آماده فروش محصولات آنالیز حرارتی TA از برندهای معتبر دنیا می باشد. همچنین شرکت پرتوشار در زمینه نصب و تعمیرات تجهیزات آنالیز حرارتی فعالیت دارد. یکی دیگر از فعالیت های شرکت پرتوشار برگزاری دوره های تخصصی در زمینه آموزش کار با انواع محصولات آنالیز حرارتی TA توسط اساتید برجسته می باشد. 

آنالیز حرارتی ، Thermal Analysis ، آنالیز گرمایی ، اندازه گیری حرارتی ، DSC ، گرماسنج روبشی تفاضلي ، Differential scanning calorimetery ، گرما وزن‏ سنجي ، Thermogravimetric Analysis  ، TGA ، تجزيه گرما مكانيكي ، Thermomechanical Analysis ، TMA ، تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي ، Dynamic Mechanical Thermal  Analysis ،  اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی ، DMA Analysis ، محصولات آنالیز حرارتی ، محصولات Thermal Analysis ، محصولات آنالیز گرمایی ، محصولات اندازه گیری حرارتی ، محصولات DSC ، محصولات گرماسنج روبشی تفاضلي ، محصولات Differential scanning calorimetery ، محصولات گرما وزن‏ سنجي ، محصولات Thermogravimetric Analysis ، محصولات  TGA ، محصولات تجزيه گرما مكانيكي ، محصولات Thermomechanical Analysis ، TMA ، محصولات تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي ، محصولات Dynamic Mechanical Thermal  Analysis ،  محصولات اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی ، محصولات DMA Analysis ، فروش آنالیز حرارتی ، فروش Thermal Analysis ، فروش آنالیز گرمایی ، فروش اندازه گیری حرارتی ، فروش DSC ، فروش گرماسنج روبشی تفاضلي ، فروش Differential scanning calorimetery ، فروش گرما وزن‏ سنجي ، فروش  TGA  ، فروش تجزيه گرما مكانيكي ، فروش TMA ، فروش تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي ، فروش Dynamic Mechanical Thermal  Analysis ، فروش اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی ، فروش DMA Analysis 

12345مجموع 91 محصول
12345مجموع 91 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر