آنالیز توزین حرارتی TGA

دستگاه آنالیز توزین حرارتی TGA جهت نمونه گیری به هر دو نمونه انرژی یکسانی می دهد. میزان تغییرات دمای نمونه نسبت به مرجع را می سنجد. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد دمای آن کمتر می شود و پیک گرفته شده در نمودار توان دستگاه آنالیز توزین حرارتی TGA نسبت به دما رو به پایین خواهد بود. دستگاه آنالیز توزین حرارتی TGA اگر ماده نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به بالا خواهد بود ؛سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است.سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. در محصولات آنالیز توزین حرارتی TGA مدرن، حد تشخیص پیک‌ها ۰.۱ درجه سانتیگراد می باشد. از این روش برای تبلور همدما و غیر همدما استفاده می شود.
1مجموع 9 محصول
1مجموع 9 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر