شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان آماده ارائه خدمات در حوزه آنالیز دستگاهی و انتقال دانش فنی و مهندسی به دانشگاه ها و مراکز علمی می باشد. این خدمات شامل مطالب علمی و پژوهشی و کاربرد محصولان میکروسکوپ الکترونی نظیر میکروسکوپ الکترون روبشی SEM و FESEM و میکروسکوپ الکترون عبوری TEM به علاقه مندان این رشته می باشد .

1مجموع 8 مقاله
1مجموع 8 مقاله
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :