شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان آماده ارائه خدمات در حوزه آنالیز دستگاهی و انتقال دانش فنی و مهندسی به دانشگاه ها و مراکز علمی می باشد. این خدمات شامل مطالب علمی و پژوهشی و کاربرد محصولان اسپکتروسکوپی مانند FT-IR ، UV-Vis ، AAS ، ICP ، NMR به علاقه مندان این رشته می باشد .

1مجموع 2 مقاله
1مجموع 2 مقاله
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :