شرکت پرتوشار با سابقه درخشان آماده ارائه خدمات در حوزه آنالیز دستگاهی ، ابزار دقیق ، آزمایشگاه عمومی ، الکتروشیمی و انتقال دانش فنی و مهندسی به دانشگاه ها و مراکز علمی می باشد. این خدمات شامل مقالات و کاربرد دستگاه اسپکتروسکوپی مانند: FT-IR ،U-VIS  دستگاه طیف سنج اتمی ICP  به علاقه مندان این رشته می باشد .

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :