بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 25 آبان 1399 در ساعت 13 : 21 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

اسپکتروفتومتر UV-Vis

در طیف سنجی UV-Vis نور از یک نمونه با طول موج خاص در ناحیه فرابنفش UV یا ناحیه مرئی عبور می کند. اگر نمونه در اسپکترومتر UV-Vis مقداری از نور را جذب کند، همه نور عبور نمی کند یا منتقل نمی شود. انتقال نسبت شدت نور منتقل شده به نور تصادفی است و با جذب همبستگی دارد. برای بدست آوردن غلظت نمونه با استفاده از اسپکتروسکوپی UV-Vis می توان از جذب به صورت کمی استفاده کرد. همچنین می توان از اسپکتروفتومتر UV-Visible به روش کیفی، برای شناسایی ترکیب از طریق جذب اندازه گیری شده استفاده کرد.

فیلم زیر طیف سنجی UV- Visible را معرفی می کند و کاربرد آن را در آزمایشگاه در تعیین غلظت نمونه و سینتیک واکنش نشان می دهد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر