بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 26 آبان 1399 در ساعت 14 : 58 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS

اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS به یکی از پرکاربردترین ابزارها در شیمی تبدیل شده است. این بدان دلیل است که تکنیک طیف سنجی جذب اتمی AAS برای بسیاری از کاربردها حساسیت کافی را ارائه می دهد و نسبتاً عاری از تداخل می باشد. در اسپکترومتر جذب اتمی AAS وسیله ای برای تبدیل نمونه، معمولاً مایع به اتم های آزاد وجود دارد. تبدیل نمونه به اتم های آزاد در اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS به دو روش انجام می شود: 1- روش شعله 2- تبخیر الکتروگرمایی از طیف سنجی جذب اتمی AAS برای تعیین بیش از 70 عنصر مختلف در محلول یا نمونه های جامد استفاده می شود. اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS در تحقیقات دارویی ، بیوفیزیک ، باستان شناسی و سم شناسی کاربرد دارد.

فیلم زیر چگونگی کار با اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS را نشان می دهد.


ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر