کوره

کوره‌ آزمایشگاهی یا کوره الکتریکی (laboratory furnace or electric furnace)، کوره‌ ایی برای برنامه‌های انتقال حرارتی با ظرفیت بالا است. کوره‌ آزمایشگاهی به طور کلی دمای یکنواخت را در سرتاسر تأمین می‌کند. برنامه‌های پردازشی برای کوره‌ه آزمایشگاهی می‌تواند برای گرم کردن، پخت قالب، خشک کردن، پخت پلی آمید، استریل کردن و دیگر عملکردهای آزمایشگاه‌های صنعتی باشد. اندازه‌های معمولی از یک فوت مکعب تا 0.9 مترمکعب (32 فوت مکعب) با درجه حرارتی که می‌تواند بیش از 1200 درجه سانتی گراد باشد است.

کوره‌ آزمایشگاهی می‌تواند در برنامه‌های مختلف از جمله اتاق تمیز، جریان همرفتی، جریان هوای افقی، جو خنثی، همرفت طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از صنایع که به طور معمول از این کوره‌ های آزمایشگاهی استفاده می‌کنند، صنعت بهداشت و درمان، صنعت فن آوری و صنعت حمل ونقل هستند. آزمایشگاه‌های مهندسی عمران از کوره‌ه آزمایشگاهی برای خشک کردن آسفالت، خاک، سنگ یا نمونه‌های بتن استفاده می‌کنند.

کوره ها به طور کلی به دو بخش آزمایشگاهی یا باکسی (box furnace, box type furnace) یا تیوبی (tube furnace) تقسیم بندی می شوند.

1مجموع 15 محصول
1مجموع 15 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :