پتانسیواستات گالوانواستات

نگاه اجمالی به اصول کاری دستگاه های پتانسیواستات / گالوانواستات کلمات کلیدی: پتانسیواستات ، گالوانواستات ، مطالعات الکتروشیمیایی، الکتروشیمی خلاصه: در این بخش به اساس کار یک دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات (Potentiostat / Galvanostat) می پردازیم. براساس کاربرد یک دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات شامل بخش های اصلی و مختلفی است که در ادامه به آن ها اشاره مختصری می کنیم. اساس کار یک دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات در شکل زیر مشخص شده است. دیاگرام مشخص کننده اساس کار پتانسیواستات / گالوانواستات یک دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات در حالت و مود پتانسیواستات، بطور بسیار دقیق پتانسیل الکترود کانتر را در مقابل الکترود کار و الکترود رفرنس اندازه گیری می کند. در حالت و مود گالوانواستات، میزان جریان الکتریکی جاری شده بین الکترود کار و الکترود کانتر بصورت بسیار دقیق کنترل می شود. تفاوت پتانسیل بین الکترود رفرنس و کار و میزان جریان عبور یافته بین الکترود کانتر و الکترود کار دائما نمایش و رصد می شود. با استفاده از دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات مقادیر بعضی پارامترها توسط کاربر تعیین می شوند، مانند پتانسیل اعمال شده و یا جریان و دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات در هر زمانی در طول انجام تست این مقادیر را به طور دقیق تعیین و رصد می کند. دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات دارای یک کنترل آمپلی فایر هست که در دیاگرام با نام CA مشخص شده و میزان جریان عبوری از درون سل را تنظیم می کند. میزان جریان عبور یافته از سل توسط یک اندازه گیرنده جریان بطور دقیق و با دقت بالایی تعیین می شود، LowCF برای جریان های پایین و HighCR برای جریان های بالا. همواره پتانسیل بین الکترود رفرنس (RE) و الکترود سنس (S) به وسیله آمپلی فایر دیفرانسیلی Diffamp اندازه گیری می شود. با توجه به مود دستگاه که پتانسیواستات باشد و یا گالوانواستات، دستگاه تغییرات مورد نیاز را به طور اتوماتیک تنظیم می کند و تغییر می دهد. همواره پتانسیل بین الکترود رفرنس و سنس اندازه گیری می شود و جریان همیشه بین الکترود کار و کانتر اندازه گیری می شود.

12مجموع 38 محصول
12مجموع 38 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :