دستگاه تست سنسور

   براساس تعریف استاندارد ملی کشور آمریکا سنسور وسیله است که خروجی و داده­ مفید را در پاسخ به یک اندازه گیری مشخص ارائه می دهد.

سنسور الکتروشیمیایی یک کمیت فیزیکی را جمع آوری می کند و آن را به یک سیگنال مناسب برای پردازش تبدیل می کند. ( مثلا نوری، الکتریکی، مکانیکی)

امروزه سنسورهای الکتروشیمیایی مرسوم، اندازه گیری های پدیده های فیزیکی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند. بخش فعال یک سنسور به نام تراندیوسر یا مبدل شناخته می شود.

مبدل یا تراندیوسر:

مبدل یک وسیله است که یک نوع از انرژی را به نوع دیگری از انرژی تبدیل می کند. این مبدل ها یکی از پرکابردترین اجزا در سنسورهاس الیکتروشیمیایی هستند که یک واکنش الکتروشیمیایی یا شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. در یک سنسور، یک کمیت فیزیکی وارد می شود و یک خروجی الکتریکی تولید می شود به عبارت دیگر سنسور ها یک مبدل پارامتر فیزیکی به انرژی الکتریکی هستند. درحالیکه این قضیه در مورد مواد فعال در التراسونیک، میکروفون ها و افزاینده های صوتی دقیقا عکس یک سنسور است. بعبارت دیگر آنها یک کمیت الکتریکی را مانند ولتاژ به یک کمیت فیزیکی مانند صوت و امواج التراسونیک تبدیل می کنند. 

سنسورهای برای شناسایی و بررسی موارد مختلفی از قبیل

  • پدیده های بیولوژیکی
  • شیمیایی
  • الکتریکی
  • الکترومغناطیسی
  • جابجایی های مکانیکی مانند جابجایی، سرعت، و شتاب
  • و همچنین برای بررسی های نوری و رادیواکتیویته استفاده می شوند.

سنسورهای الکتروشیمیایی یک از پرکاربردترین موارد علم الکتروشیمی در صنایع مختلف، مانند صنایع نفت و گاز، صنایع پزشکی، علم پزشکی، صنایع شیمیایی، و بسیاری از صنایع وابسته به اندازه گیری و مشخص کردن حضور و میزان یک ماده مشخص، هستند. 

دستگاه تست سنسور,کمیت فیزیکی,تراندیوسر,مبدل ,سنسور الکتروشیمیایی

 

1مجموع 7 محصول
1مجموع 7 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :