دستگاه تست خوردگی

   خوردگی به فرآیندهایی اطلاق می شود که شامل تخریب یا زوال فلزات می شوند. رایج ترین مثال برای خوردگی مربوط به تشکیل زنگ بر روی استیل می باشد. تست های خوردگی شرایطی را فراهم می کنند که زمان طولانی مدت یک خوردگی واقعی را برای یک نمونه واقعی در زمان کوتاهی شبیه سازی می کند. رایج ترین تست های الکتروشیمیایی مرتبط با این فرآیند شامل طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس، ولتامتری روبشی خطی، تست تافل و همچنین تست های مکانیکی برای تست های خوردگی

انواع خوردگی:

  • خوردگی همگن :

در این نوع خوردگی تمام سطح نمونه بصورت یکنواخت خورده می شود. این نوع خوردگی باعث از بین رفتن ماده می شود تا جایی که نمونه تمام شود.

  • خوردگی حفره ای:

خوردگی حفره ای نوع از خوردگی است که در آن یک حفره در سطح نمونه ایجاد می شود. این نوع خوردگی نسبت به خوردگی همگن خطر ناک تر است، زیرا معمولا محصولات خوردگی سطح حفره را می پوشاند و ممکن است اتفاقات خطرناکی در اثر این خوردگی بوجود آید.

  • خوردگی شکافی:

در محل تماس مقادیر بسایر کم از یک محلول راکد با نمونه، باعث از بین رفتن نمونه در همان محل شکاف کوچک می شود. شیمی این موضع های کوچک نسبت به سایر بخش های نمونه متفاوت است.

  • خوردگی گالوانیک:

زمانیکه دو فلز متفاوت به هم متصل می شوند و در یک محیط خورنده مانند یک الکترولیت قرار گیرند، این نوع خوردگی مشاهده می شود. در این حالت یکی از فلزات سریعتر از حالتی که به تنهایی وجود دارد، خورده می شود و از خورده شدن فلز دوم جلوگیری می کند.

  • خوردگی القایی میکروبیولوژیکی:

این نوع خوردگی به دلیل وجود ارگانیسم های بیولوژیکی و یا میکروبها حادث می شود. این میکروبها و میکرواورگانیسم ها براساس ماده ای که از خود تولید میکنند که باعث خوردگی می شود، تقسیم بندی می شوند.

روش های الکتروشیمیایی برای بررسی خوردگی:

  • ولتامتری روبشی خطی LSV:

یکی از رایج ترین روش ها برای بررسی الکتروشیمیایی خوردگی است، این تست شامل روبش یک پتانسیل روی الکترود کار است و در نتیجه جریان تولید شده یا پاسخ جریان رصد می شود. با این تست اطلاعات مفید و با ارزشی حاصل می شود که بر اساس آن مکانیسم خوردگی، سرعت خوردگی، و میزان حساسیت ماده به خوردگی در محیط های متفاوتی را می توان تعیین کرد.

  • طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس:

در سالهای اخیر این نوع تست الکتروشیمیایی بصورت کاملا موفقی برای مطالعه خوردگی استفاده شده است. یکی از مزایای تست امپدانس در حالتهایی با تکنیک DC این است که یک موج سینوسی با دامنه کوچک خصوصیات مهمی از نمونه و سطح برهمکنش نمونه با الکترولیت را نمایش می شدهد.

  • نویز الکتروشیمیایی:

در طول فرآیند این تست یک خوردگی موضعی بوسیله ترکیبی از فرآیندهای تصادفی تولید می شود. مانند تخریب فیلم غیر فعال ایجاد شده و بازتولید این فیلم غیر فعال بصورت مجدد. این تست شامل اندازه گیری جریان و یا پتانسیل نویز و تحلیل داده های تبدیل فوریه سریع می باشد. 

خوردگی, روش های الکتروشیمیایی, فرم های خوردگی,امپدانس, منحنی تافل

 

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :