تجهیزات پیل سوختی

   پیل سوختی FUEL CELL ابزاری است که از تبدیل انرژی شیمیایی؛ برق تولید می کند. هر پیل سوختی FUEL CELL دارای دوالکترود می باشد که به ترتیب بنام های آند و کاتد شناخته می شوند. واکنش های شیمیایی که منجر به تولید الکتریسیته می شود در سطح این الکترودها اتفاق می افتند.

هر پیل سوختی FUEL CELL ، دارای یک الکترولیت نیز می باشد، که وظیفه آن حمل ذرات باردار یا یونهایی است که در سطح یک الکترود تولید می شوند و به سمت الکترود دیگر حرکت می کنند تا سیکل واکنش الکتروشیمیایی با این حرکت تکمیل شود.

در تصویر زیر نمای شماتیک و انیمیشن نحوه کارکرد یک پیل سوختی غشایی یا PEM را نمایش می دهد.

پیل سوختی ، FUEL CELL ، الکترولیت ، هیدروژن ژنراتور ، پیل سوختی ، غشا ، الکترود ، تبدیل انرژی شیمیایی ، آند و کاتد ، آند ، کاتد ، ذرات باردار ،

 پیل سوختی

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :