آون خلا 0 تا 60 لیتر

   آون خلا با ظرفیت های تا 60  لیتر جز آون وکیوم با کارکرد آزمایشگاهی می باشند. معمولا یک آون خلا وکیوم با ظرفیت های حجمی  تا 60 لیتر از دقت بسیار بالای خلاء اعمالی و دمای اعمالی کاربر برخوردار است.

شرکت پرتوشار آماده ارائه آون خلا از شرکتهای معتبر Memmert  ، Jeiotech و ETUV با بالاترین خدمات فنی و مهندسی می باشد.

فروش آون خلا تا 60 لیتر، فروش آون خلاء تا 60 لیتر، فروش آون وکیوم تا 60 لیتر، فروش آون خلا Jeiotech تا 60 لیتر، فروش آون خلاء Jeiotech تا 60 لیتر، فروش آون وکیوم jeiotech تا 60 لیتر، فروش آون خلا memmert تا 60 لیتر، فروش آون خلاء Memmert تا 60 لیتر، فروش آون وکیوم Memmert تا 60 لیتر، فروش آون خلا ETUV تا 60 لیتر، فروش آون خلاء ETUV تا 60 لیتر، فروش آون وکیوم ETUV تا 60 لیتر، محصولات آون خلا تا 60 لیتر، محصولات آون خلاء تا 60 لیتر، محصولات آون وکیوم تا 60 لیتر، محصولات آون خلا Jeiotech تا 60 لیتر، محصولات آون خلاء Jeiotech تا 60 لیتر، محصولات آون وکیوم jeiotech تا 60 لیتر، محصولات آون خلا memmert تا 60 لیتر، محصولات آون خلاء Memmert تا 60 لیتر، محصولات آون وکیوم Memmert تا 60 لیتر، محصولات آون خلا ETUV تا 60 لیتر، محصولات آون خلاء ETUV تا 60 لیتر، محصولات آون وکیوم ETUV

 

1مجموع 14 محصول
 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: DZF-6020-HT-400P
  حجم: 25 لیتر
  بیشترین دما: 400 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: MTI

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: DZF-6020-HT-500P
  حجم: 25 لیتر
  بیشترین دما: 500 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: MTI

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: DZF-6050-ETL
  حجم: 53 لیتر
  بیشترین دما: 200 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: MTI

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: DZF-6020
  حجم: 25 لیتر
  بیشترین دما: 200 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: MTI

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: VO29
  حجم: 29 لیتر
  بیشترین دما: 200درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: VO49
  حجم: 49 لیتر
  بیشترین دما: 200درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون خلا سرمایشی

  آون خلا سرمایشی

  مدل: VO400cool
  حجم: 49 لیتر
  بیشترین دما: 90 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون خلا سرمایشی

  آون خلا سرمایشی

  مدل: VO200cool
  حجم: 29 لیتر
  بیشترین دما: 90 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: OV-11
  حجم: 28 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: XFM050
  حجم: 120 لیتر
  بیشترین دما: 200 و 250 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: XFH020
  حجم: 20 لیتر
  بیشترین دما: 200 و 250 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: XFL050
  حجم: 51 لیتر
  بیشترین دما: 200 و 300 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: XFL020
  حجم: 20 لیتر
  بیشترین دما: 200 و 300 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

 • آون خلا

  آون خلا

  مدل: XFH050
  حجم: 51 لیتر
  بیشترین دما: 200 و 300 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

1مجموع 14 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :