آون آزمایشگاهی فن دار بالای 120 لیتر

   آون فن دار آزمایشگاهی با ظرفیت بالای 120 لیتر  یک آون فن دار آزمایشگاهی با کارکردی صنعتی می باشند. سیستم دمش هوایی توسط فن، المنتهای حرارتی پر توان و یک سیستم مهندسی حرفه ای لازمه یک آون آزمایشگاهی فن دار می باشد.

شرکت پرتوشار آماده ارا ه آون فن دار آزمایشگاهی از شرکتهای معتبر memmert  ، Jeiotech و ETUV با بالاترین خدمات فنی و مهندسی می باشد.

 

فروش آون آزمایشگاهی فن دار بیشتر از 120 لیتر , فروش آون آزمایشگاهی فن دار Jeiotech بیشتر از 120 لیتر , فروش آون آزمایشگاهی فن دار memmert بیشتر از 120 لیتر , فروش آون آزمایشگاهی فن دار ETUV بیشتر از 120 لیتر , محصولات آون آزمایشگاهی فن دار بیشتر از 120 لیتر , محصولات آون آزمایشگاهی فن دار بیشتر از 120 لیتر , محصولات آون آزمایشگاهی فن دار Jeiotech بیشتر از 120 لیتر , محصولات آون آزمایشگاهی فن دار memmert بیشتر از 120 لیتر , محصولات آون آزمایشگاهی فن دار ETUV بیشتر از 120 لیتر

 

12مجموع 23 محصول
 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: KSL-270L
  حجم: 270 لیتر
  بیشترین دما: 600 درجه سانتی گراد
  ساخت شرکت: MTI

 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: DHG-9440
  حجم: 410 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  ساخت شرکت: MTI

 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: DHG-9245A
  حجم: 190 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  ساخت شرکت: MTI

 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: DHG-9140A
  حجم: 136 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  ساخت شرکت: MTI

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: OF-22G
  حجم: 151 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: ON-21E
  حجم: 150 لیتر
  بیشترین دما: 220 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF1060plus
  حجم: 1060 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF750plus
  حجم: 749 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF450plus
  حجم: 449 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF260plus
  حجم: 256 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF160plus
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF1060
  حجم: 1060 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF750
  حجم: 749 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF450
  حجم: 449 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF260
  حجم: 256 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: UF160
  حجم: 161 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: Memmert
  کشور: آلمان

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: ON-22G
  حجم: 135 لیتر
  بیشترین دما: 250 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون آزمایشگاهی

  آون آزمایشگاهی

  مدل: OF-21E
  حجم: 150 لیتر
  بیشترین دما: 220 درجه سانتی گراد
  شرکت سازنده: JeioTech
  کشور: کره جنوبی

 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: XU980
  حجم: 980 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

 • آون آزمایشگاهی فن دار

  آون آزمایشگاهی فن دار

  مدل: XU686
  حجم: 686 لیتر
  بیشترین دما: 300 درجه
  ساخت شرکت: FRANCE ETUVES
  کشور سازنده: فرانسه

12مجموع 23 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :