درباره شرکت

شرکت مهرگان پرتو شار و فرینا توسعه زیر نظر متخصصین بزرگ آنالیز دستگاهی جهان از جمله مهندس محمد علوی، ازجمله مهندسان نمونه ی شرکت Bruker  آلمان ، جهت خدمت رسانی در زمینه تجهیزات آنالیز دستگاهی شروع به فعالیت کرده است. این شرکت خدماتی از قبیل واردات ، نصب ،راه اندازی، آموزش و تعمیرات این دسته از تجهیزات را با همکاری شرکت های به نام آسیایی و اروپایی در زمینه ی ،تجهیزات آنالیز دستگاهی ،ارائه می دهد.

این شرکت با بهره گیری از دانش بومی متخصصین برجسته  دانشگاه های کشور ،آمادگی هرگونه خدمت رسانی در زمینه ی تجهیزات  آنالیز دستگاهی را دارد. در حال حاضر این شرکت نماینده انحصاری شرکت پارتیکل متریکس آلمان بوده و در زمینه ی آنالیز ذرات خدمات شایانی را به پژوهشگران، محققین، دانشجویان و صنعتگران عزیز کشورمان ارائه می دهد.